Народно читалище „Мевляна-2012“ ще отбележи 10 години от създаването си

Народно читалище „Мевляна-2012“ ще отбележи 10 години от създаването си
Народно читалище „Мевляна-2012“ отбелязва своя 10-годишен юбилей в последния ден от месец септември. Повече за това какво е постигнато през този немалък период, какви са дейностите, които развива читалището и как ще бъде отбелязана годишнината ни разказва председателят Гюлхан Вейсел.

Г-жо Вейсел, каква е равносметката Ви за тези 10 години?


Народно читалище „Мевляна-2012“ е културен център, в който съхраняваме традициите, бита и културата на общността. Целта ни е да го превърнем в център с модерна институционална култура и да съхраним културната си идентичност. Българската култура е уникална със своя бит, традиции и празници. Читалището поема функциите на семейството за предаване на традиционни знания и умения между поколенията. С непреходна стойност се дейностите, свързани с традицията, местния патриотизъм, съхранената памет на общността.Какво успяхте и не успяхте да постигнете?


Успяхме да превърнем читалище Мевляна в многофункционална институция, работеща в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традициите. Читалището ни е място за общуване между различни поколения и етноси, които реализират конкретни проекти и прояви. В това отношение изключително полезни са дейностите на читалището, като възстановки на традиционни народни празници: Арефе (денят преди Байряма), Рамазан Байрям и Курбан Байрям, Хъдръллез, Сабантуй, Тепреш, Къна (организира се от страна на младоженката, прави се 1-2 дни преди сватбата), Бабин ден, Цветница и др.


Най-голямата ни гордост е Етнографската експозиция „До прага е любов, нататък-свят“, където оформихме три къта с характерни носии и предмети от бита и културата на три етноса: български, турски и татарски.


Продължаваме да удовлетворяваме естествената потребност на децата и младежите да творят и да се изявяват непрофесионално, което ги активира и стимулира участието им и развива връзките между общностните членове. Творческият процес дава равен шанс на всички: на хора от изолирани и непревилигировани райони, на хора от различни възрасти, социален статус и професии. Той открива рано таланта у децата и му дава шанс за развитие. Същевременно творческият процес по естествен път съдейства за изграждането на социална среда за общуване и приобщаване на хората от третата възраст. Творческите занимания стимулират солидарността в общността. За да е в максимална степен ефективен, творческият процес, ръководството се стреми към по-съвременни форми и подходи, така че да достигне до по-голям брой социални и общностни групи.


Тази година община град Добрич ни предостави за ползване още 3 стаи и ние все още не сме успели да направим ремонт и оформим новите кътове на читалището, за които имаме много добри идеи.Какви дейности развива читалището, кое е най-новото, което предлагате?


Важна част от дейността на читалищата за запазване и съхранение на духовността е художествено-творческата дейност. При нас се развиват и функционират певчески и танцови групи, групи за обичаи и художествено слово, инструментална група и детска група за модерни танци. Тук участниците и гостите могат да се докоснат до традициите, културата и културното наследство, както и да се възползват от образователна, информационна и консултантска дейности. Развиваме и подпомагаме любителското художествено творчество, организираме школи, клубове, концерти, чествания и най-новото, което се харесва много на децата – тематични творчески работилници.


Една от основните дейности на читалището е обновяване и поддържане на библиотеката и читалнята, където съхраняваме над 4500 книги, грижливо събрани и подредени от нашите дарители и доброволци. Имаме доста интересни издания, но все още книгите не са подредени професионално.


Самодейците са основното звено, което поддържа живота на читалището. Те са най-активните и са в основата на всички организирани мероприятия и дейности.


Колко деца посещават читалищните дейности?


От 2017 г. насам реализираме малки проекти, финансирани от община град Добрич.


Те ни дават възможност да организираме различни мероприятия за деца и младежи.


2017 г. В творческата работилница и конкурса за художествено слово участваха над 80 деца и младежи, успяха да вникнат в поетичното творчество и философска мисъл на Мевляна и осмислиха актуалното им значение. Формите на занимания и дейностите, които предложихме по проекта, поставиха началото на една нова добра практика за изява на креативност, творчество, информираност на младите и хармонизиране на отношенията им в общество. Това им даде възможност да се почувстват равнопоставени и значими и да получат равен достъп до различни форми за развиване на уменията им.


2018 г. Чрез проект „Тайнствената красота на музикалните инструменти-културно наследство от нашите предци“ постигнахме заложената цел, а именно: разкриване на красотата и обаянието на редките източни музикални инструменти, които са били част от музикалната култура на нашите предци. Организирахме три музикални ателиета, в които участваха над 60 деца и ученици. Това е една нова стъпка в привличането на тази аудитория и бъдещата работа с нея. Обогатихме колекцията си от музикални инструменти със саз/баглама, уд и ней.


2019 г. Реализирахме проект „Посланията на шевиците в народните носии“. В резултат обогатихме културно-етнологическия фонд на читалището с 3 национални носии: българска-добруджанска, турска и татарска, изработени от майстори-занаятчии. В Творческите ателиета  взеха участие над 20 ученици и младежи от 16 до 29 годишна възраст, проявяващи интерес към народното творчество - шевиците в народните носии, тяхното изготвяне и използване. Това им даде възможност да се докоснат до магията на шевиците, да се научат да разчитат тайните послания заложени в тях. Както и използването им като мотиви на народните носии, използването им в народните празници и традиции и начина на живот на отделните етнически групи, общото културно-историческо наследство и утвърждаване на етническата и религиозна толерантност в региона. Часовете се превърнаха в истинско забавление, където наблюдавахме как се поражда интереса на участващите към везбата. Хубаво е, че все повече са младите хора проявяващи интерес не само към шевицата, а и като цяло към народните носии и народното творчество. Любопитството е голямо.


2020 г. реализирахме проект „Вълшебства върху стъкло“ с участието на над 20 деца на възраст от 7 до 14 години, с различен социален статус, проявяващи интерес към изобразително изкуство, желаещи да се потопят в света на вълшебствата върху стъкло. Сътворените от децата и техните родители вълшебства върху стъкло са съхранени в читалището. 


2021 г. Проект „Камък, ножица, хартия”. Участието на децата в творческите ателиета им даде възможност да се докоснат до възможностите на камъка, ножицата, хартията, да се научат да рисуват и творят и да се забавляват. Уроците по артстоун са подходящи за деца от всички възрастови групи. Те са особено ефективни при деца на възраст 7-16 години. Изработените от тях предмети се подредиха в изложба, която се цифровизира и се съхранява в читалището.


Освен в ателиетата по проекти, децата се включват и във всички дейности и мероприятия на читалището. Целта ни е да привличаме повече деца и младежи и работим усилени в тази насока.


Как ще отбележите празника?


„МАГИЧЕСКАТА ЛЮБОВ НА МЕВЛЯНА“


Посветена на: 10 години НЧ „Мевляна-2012“ и 


815 години от рождението на 


Мевляна Джeлялeддин Pуми (1207-1273) –


пepсийски пoeт, мъдpeц и мистик, пpивъpжeник нa суфизмa


30.09.2022 г.(петък), 16:00 ч. в НЧ „Мевляна-2012“, град ДобричКакво ще си пожелаете като духнете свещиците на тортата?


Да сме здрави, да имаме прекрасни възможности за опазване и популяризиране на самобитността на всеки етнос и нация, за да гарантираме съхранението и предаването на следващите поколения на култури, традиционни умения, устно творчество, езици и обичаи. Това ще спомогне за възраждането на забравени традиции, които изчезват с годините, както и да се припомни и предаде през поколенията на натрупания ценен житейски опит. По-голяма част от читалищните членове сме привърженици на мотото: Човек е богат не с това, което е взел, а с това което е дал.  Да си даваме и даряваме красиви думи, благи взаимоотношения, топлота и човечност.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+