Общински фонд „Здраве“ акумулира 40 000 лв. в помощ на медицински лица в Добрич

Фондът стартира с бюджет от 15 000 лева, като през годините сумата нарастна на 40 000 лева

Общински фонд „Здраве“ акумулира 40 000 лв. в помощ на медицински лица в Добрич

За тази година към настоящия момент са сключени 22 договора с медици и здравни специалисти, които упражняват своята професия в Добрич. Средствата са отпуснати в различни направления – 5 – здравни специалисти са подпомогнати със средства за свободен наем, 1 с наем за общинско жилище, 4 – ма медици с 50% намаление за такси за детски градини  и 12 са одобрени за пътнотранспортни разходи. В това число за четирима от всички тях са одобрени средства за възстановяване на такси за основен курс за придобиване на специалност. 
Общинският фонд „Здраве“ функционира от 2018 година след решение на Общинския съвет. Той стартира с бюджет от 15.000 лева като през годините сумата нарастна на 40 000 лева.

Целта на фонда е финансово и социално битово подпомагане на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич. От 2018 до 2021 година са подпомогнати общо през годините 47 медици и специалисти по здравни грижи.