Около 200 младежи до 29 години могат да започнат работа в културни институти по програмата за заетост

Около 200 младежи до 29 години могат да започнат работа в културни институти по програмата за заетост
Около 200 безработни младежи до 29 години със средно и висше образование в сферата на изкуството ще могат да започнат работа в институти от областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата.

Това предвижда Националната програма за осигуряване на заетост на младежи в областта на културата.


Програмата е част от Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Бюджетът й е 1,2 млн. лв. Със средствата Министерството на труда и социалната политика ще субсидира заетостта на младежите за период от 6 месеца на пълен работен ден, като се предоставят на работодателите средства за изплащане на техните възнаграждения и осигурителни вноски.


Основната цел на програмата е да  осигури възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на младежите, завършили средно образование с придобита квалификация по професия от професионални направления „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“. Чрез нея работа ще могат да започнат и младежи със специалност от област на висшето образование „Изкуства“ или професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“.


Чрез изпълнението на програмата ще се осигури преход от безработица към заетост за младежи, завършили специалности в сферата на изкуството. Паралелно с това ще се подпомогне процесът на съхранение и развитие на културните ценности и ще се предостави възможност безработни младежи да придобият професионален опит.


Подробна информация за възможностите, реда и условията за кандидатстване по програмата може да се получи на място в Дирекции “Бюро по труда” в страната, както и на следния линк


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+