Конкурс търси Най-доброто вино в Добрич, реколта 2021г

Победителите ще бъдат обявени на 14 февруари 2022 г.

Конкурс търси Най-доброто вино в Добрич, реколта 2021г

В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич. Важно условие е да участвт само със собствени вина – реколта 2021 г. Категориите в конкурса са: червени вина, бели вина и розе.




Производителите могат да участват в повече от една категория. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.

Производителите трябва да посочат задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.

Регламентът на конкурса изисква участниците да носят бистра проба от всяко вино, с което участват в конкурса.  Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл., без етикет.

Проби от виното/вината се събират до 10 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/  тел. за информация: 0886 520138  

Вината ще се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от  Министерството на земеделието и горите

Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса ще бъдат връчени грамота и предметна награда.