Област Добрич - трета по нови жилищни сгради за тримесечието

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Област Добрич през третото тримесечие на годината е 61 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. се увеличават с 9%.

Област Добрич - трета по нови жилищни сгради за тримесечието

Новопостроените жилища в тях са с 11.2% по-малко и броят им достига 188. Преобладават едностайните жилища, но се строят и жилища  с 5 и 6 стаи. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са стоманобетонни и тухлени, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

 

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите  Варна  и Бургас. Област Добрич е на трета позиция, следвана от столицата.

 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2011 г. е 12 373 кв. м. и е с 1.8 пъти по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2010 година. Жилищната площ е 6 648 кв. м., а спомагателната - 3 856 кв. м.

 

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 112.5 кв. м през третото тримесечие на 2010 г. на 65.8 кв. м през същото тримесечие на 2011 година.