2 жалби подаде щабът на Атанас Атанасов в ОИК

2 жалби са подадени днес в Общинската избирателна комисия в Добрич от щаба на канидат-кмета Атанас Атанасов.

2 жалби подаде щабът на Атанас Атанасов в ОИК

В първата жалба се посочва, че в част от секциите за гласуване на хора с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението липсват условия за улеснение на достъпа на хората с такъв тип уврежданията до урните. Секциите, при които не са изградени рампи са:

1. Секция № 25 – ЦДГ №9 на ул. „Христо Смирненски“ 5

2. Секция № 31 – Медицинкси колеж (бивш)на ул.“Калиакра“ 54

3. Секция № 44 – ОУ „Христо Смирненски“ на ул.“ Отец Паисий“ 17

4. Секция № 88 – ОУ „Й. Йовков“ на ул.“Ген. Г. Попов“ 52

5. Секция № 122 – ОУ „П. Павлов“ на ул. „Хр. Ботев“ 48

6. Секция № 114 – СОУ „Л. Каравелов“ в ж.к. „Балик“ до бл.24

 

От общо 9 секции, обявени в интернет страницата на Община Добрич, за гласуване на хора с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението само 3 са реално  достъпни, съобщават от щаба на Атанас Атанасов.

 

Първите петима гласували в избирателна секция № 108 - Дневен център за деца с увреждания на  ул.“Л. Каравелов“ 55 не са получили бюлетини за гласуване за общински съветници, пък се посочва във втората жалба до ОИК - Добрич.