Разпоредба на Областния управител относно паркирането на 22 и 23 октомври

Областният управител на Добрич разпореди на датите 22 и 23 октомври, както и в нощта срещу 24-ти, служебният паркинг между сградите на Областна администрация и Община град Добрич да не се ползва от лични превозни средства.

Разпоредба на Областния управител относно паркирането на 22 и 23 октомври

Изискването е продиктувано от необходимостта за  максимално обезпечаване на нормалното и ритмично протичане на работата на СИК и транспортирането на изборните книжа и материалите. В предизборния ден, 22 октомври,  ОИК Добрич по график ще раздаде на 139-те СИК, материалите за изборите. След приключване на изборния ден на 23-ти октомври и в нощта срещу 24-ти,  интензивността на движението ще бъде голяма. 

С оглед на това, Областният управител е разпоредил служебният паркинг между двете сгради да не се ползва от лични превозни средства. Същият ще се ползва само от автомобили, които ще обслужват изборния процес,  както и от охраняващите коли на органите на МВР до ранните часове на 24 октомври, съобразно приключването на работата на СИК.
    

Аналогична ще бъде организацията за обслужване на СИК в случай на втори тур на изборите (балотаж), съответно за 29.10.2011г. (предизборен ден – събота) и 30.10.2011г. (изборен ден – неделя).