Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще отбележи деня на белия бастун

На 14-ти октомври – петък от 10.30 ч. Центърът за социална рехабилитация и интеграция – заведение за социални услуги към Община гр. Добрич ще отбележи международния ден на дългия бял бастун заедно със своите потребители. Повод за събирането е и годишнина от откриването му.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще отбележи деня на белия бастун

Инициаторите се надяват да изненадат своите гости с предварително подготвени надпревари, целящи популяризиране както на необходимостта от ползване на дълъг бял бастун, така и  разпространение на любопитни факти от делото на видни тифлопедагози. За участие са поканени настоящи и бивши ползватели на социалните услуги на заведението.
    Увреждането идва ненадейно… То остава в случаите, в които медицината е неспособна да го прогони… Сензорните и или двигателни дефицити поставят редица функционални бариери за осъществяване  на много от дейностите в ежедневието ни.    
 

Необходимо е ясно да разграничаваме увреждането от болестта. Болестта е необичайно състояние на организма, а увреждането — хроничен проблем, който трябва да се приеме и да се намерят различни механизми за частичното  му компенсиране. В  подкрепа на този процес възникват и се развиват различни социални услуги за хора с увреждания.

 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция се откри на 14-ти октомври 1998г. То е първото по рода си социално заведение в община гр. Добрич. През първите години на функциониране, негови потребители са хора със сензорен дефицит, но с течение на времето, социалното заведение разшири палитрата от предлагани социални услуги. Към настоящия етап 50% от ползвателите са лица с двигателни увреждания. Екип от специалисти провеждат психологична, логопедична, двигателна рехабилитация, обучения по брайлово писмо, машинопис, компютърна грамотност, полезни умения, занимателна терапия и др. Индивидуалните потребности и личностни предпочитания на всеки потребител са ключовите предпоставки в рехабилитационния процес.