МБАЛ – Добрич с отделение "Медицинска онкология"

Отделение "Медицинска онкология" бе открито днес в Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Добрич.

МБАЛ – Добрич с отделение "Медицинска онкология"

Отделението по онкология бе официално открито от министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов. 

В началото на годината добричката болница е трябвало избира дали да преустанови тази дейност или да се разкрие ново звено в МБАЛ - Добрич.

 

Множество дейности като химиотерапията трябва да са близо до хората, заяви министър Константинов в подкрепа на решението да се разкрие новото отделение.

 

pa110003_600