Атанас Атанасов: Необходима е равнопоставеност между обслужващите общественият транспорт фирми

Следвайки своята програма „Бъдеще за Добрич“, кандидата за кмет Атанас Атанасов и неговият екип се срещнаха с ръководството и работещите в „Пътнически превози“ ЕООД град Добрич. Идеите и предложенията на г-н Атанасов за реорганизиране и оптимизиране на транспортната схема на града бяха основните дискутирани теми на срещата. Приемане и прилагане на правила гарантиращи, равнопоставеност между всички участници, обслужващи обществения транспорт е на чина, по който трябва да се работи за бъдещето на сектора, бе категоричен Атанасов.

Атанас Атанасов: Необходима е равнопоставеност между обслужващите общественият транспорт фирми

В община Добрич се извършва дебалансирано финансиране на инвестиции в пътната инфраструктура, заяви още кандидата за кмет. Средствата от инвестиционния заем в размер на 10 мил. лева не бяха разходвани целесъобразно. В град Добрич има улици където не е ивършван ремонт повече от 30 години - / ул. „Черно море” , ул. „Опълченска” , ул. „ Чайка” , ул.”Божур” , ул. „Преслав”, улиците в райна на училище „Христо Ботев” и улиците надолу от кв. „Пинета”.

 

Беше разработен и реализиран проект за организация на движението на стойност над 100 хил. лева, като не бяха потърсени и привлечени за експертно мнение , специалистите и участниците в обществения транспорт в град Добрич.

 

Резултата от тези действия беше ,че вместо да се подобри организацията на движението, близо една година автомобиния поток беше насочен по улици, които нямат нужната функционалност и пропускливост на трафика. По този начин се създадоха редица проблеми и неудобства на всички участници в движението. След многото жалби и протести от граждани и фирми , еднопосочното движение беше отменено, аргументира се г-н Атанасов.

 

Липсата на „зелена вълна” на светофарните системи в Добрич, продължи Атанасов, е един от факторите създаващ изключително напрежение за всички участници в движението. По бул. „Добруджа”, например от кръстовището на ул. „Дим. Ковачев” до „Пинета” има шест броя светофарни системи , които никога не са синхронизирани в „зелена вълна”, което води до затрудняване на трафика , задържане на автомобилния поток в тази зона , а от там и насищането на атмосферния въздух с въглероди. Няма синхрон между сигналните системи за автомобили и пешеходци.

 

Друго предложение, което е заложено в програмата „Бъдеще за Добрич“ е проектиране и изграждане на кръгови движения в град Добрич.

 

 

 

Липсва ясна стратегия за организацията и развитието на обществения транспорт в Добрич, за да могат всички участници да планират инвестиции, заяви още кандидата за кмет Атанас Атанасов. С решенията си Община Добрич ги поставя в неравностойно положение по изпълнението на транспортната схема. Пример за това е субсидирането от общински бюджет на ученическите карти за транспорт от 1-ви до 6-ти клас в размер на 180 хил. годишно само от един участник в транспортната схема.