РЗИ - Добрич проверява с какво се хранят в детските градини в областта

За периода от 28 септември до 7 октомври са извършени 34 проверки на организираното хранене в детски заведения в общини Крушари, Каварна и Добричка.

РЗИ - Добрич проверява с какво се хранят в детските градини в областта

Проведени са 3 срещи в общинските центрове, при които са обсъдени изискванията за осигуряване на здравословно хранене, регламентирани в Наредба №6 на МЗ. 

При извършените проверки в детските градини в общини Крушари и Каварна не се констатираха несъответствия на изготвените единни менюта, с изискванията за осигуряване на прием на пълноценна и разнообразна храна, плодове, зеленчуци и на достатъчно течности, съобщават от Регионална Здравна Инспекция - Добрич.

 

Предстои промяна в асортиментната листа на общината към доставчиците за определени позиции храни, с оглед изпълнение на стриктните изискванията по отношение състава им, за ограничаване приема на мазнини, захар и сол.

 

При проверките, извършени на храненето на децата в детските градини от община Добричка, се констатираха несъответствия с изискванията на наредбата: при изготвяне на менютата не участва медицинско лице и/или технолог по хранене; на места все още не са достигнати препоръчителните стойности за прием на храни от всички хранителни групи /мляко, риба, плодове и зеленчуци, храни от пълнозърнести продукти/. И тук е необходима намесата на общината за предявяване към доставчиците на храни, на съответните изисквания, свързани с намаляване приема на мазнини, захар и сол при храненето на децата. Предписани са съответни мерки, с оглед корекция на менюто, продуктовия набор и технологиите на приготвяне на храните, за да съответства храненето на изискванията, посочени в наредбата.         

 

Оказана е и методична помощ на директорите на градините в Добричка община, с осигуряване на здравни материали, свързани с прилагането на Наредба №6 от 10.08.2011 г. на МЗ за здравословното хранене на децата, допълват от РЗИ - Добрич.