Информационна среща с рибарската общност ще се проведе край Балчик

Участието в срещата е безплатно

Информационна среща с рибарската общност ще се проведе край Балчик

Екипът на Областния информационен център в Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ ще проведе среща с рибарската общност  в Тераса „Тузлата“ в едноименната местност. 


Експертите от ОИЦ-Добрич ще представят възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИРГ ще запознае присъстващите с актуалните и предстоящи за откриване на прием мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Поканени са да присъстват рибари, собственици на кораби, бизнеса, граждани и медии.

Информационната среща ще се проведе на 27 януари от 13:00 ч., в Тераса „Тузлата“, общ. Балчик.