Община Добрич организира базар „Мартеници 2020”

За поредна година Община Добрич организира базар за мартеници, който ще започне на 10 февруари и ще продължи до 3 март включително.

Община Добрич организира базар „Мартеници 2020”

Допустимият стоков асортимент е предлагане на мартеници, картички и знамена. Желаещите да участват трябва да подадат заявление по образец за издаване на разрешение - на първо работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация на Община Добрич.


Приемът на документи ще започне от 20 до 31 януари. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице, което представя пълномощно изрично за тази цел, с нотариална заверка на подписа. Местата на базара ще са разположени на площад „Свобода“, по бул. „25 септември“ - пешеходна зона, на ул. „Христо Ботев” и на площад „Стария орех”.

Търговската дейност ще се осъществява по схема за разполагане, утвърдена от главния архитект върху места, всяко с площ 1.5 кв. м. За района на пл. „Свобода” и бул. „25 септември” ще има еднотипни нестационарни съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн.

Местата по схемата на базара ще се разпределят чрез теглене на жребий на 03.02.2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в голямата заседателна зала на Общината град Добрич на база подадени заявления за участие.