Четвъртокласници от Основните училища Стефан Караджа и Христо Ботев умножаваха и делиха заедно в съвместен час

Четвъртокласници от Основните училища „Стефан Караджа“ и „Христо Ботев“ са провели съвместен час по Занимания по интереси.

Четвъртокласници от Основните училища Стефан Караджа и Христо Ботев умножаваха и делиха заедно в съвместен час

Темата е била  „Образователно приложение - Пукльовците“, а целта на съвместния час да развият креативно мислене и да работят в екип. 


Разделени на отбори чрез жребий, учениците са имали образователно занимание с интерактивна игра на тема „Прахопукльовците“. Четвъртокласниците са упражнявали действията умножение и деление чрез индивидуална и колективна задача. 

При всеки верен отговор интерактивното приложение е изразявало радост, а при грешен – тъга. След играта всеки отбор е споделил натрупаните точки и емоции от екипната работа с ръководители Мария Георгиева и Камелия Райчева.