Настоящи и бъдещи ученици на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ могат да кандидатстват за стипендиантска програма

От своето създаване през 2007 година до сега Частното средно училище „Леонардо да Винчи”в Добрич предоставя стипендии на ученици с изяви в областта на природните науки, математиката, ИКТ, изкуството и спорта

Настоящи и бъдещи ученици на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ могат да кандидатстват за стипендиантска програма

Стипендиантската програма е отворена за настоящи и бъдещи ученици от V до XI клас за учебната 2020- 2021 година, съобщават от учебното заведение.  


Успешен стипендиант е всеки, с много добър успех и поведение, готов да вложи значителни усилия в учебния процес и в областта, в която иска да се развива. Ученикът трябва да има успех най- малко много добър 5.00, както и академични постижения и/или такива в областта на спорта и/или културата. В случай, че не покрива тези изисквания на ученика се предоставя допълнителна индивидуална подкрепа.

Стипендията покрива годишната такса за пълния курс на обучение на един ученик, подготовка за Кеймбридж сертификати по английски език и/или немски езиков сертификат, учебници на библиотечен принцип, медицинско обслужване и ученическа застраховка, пътувания в чужбина по проекти на училището. Стипендията не включва ежедневните разходи на ученика за храна и транспорт, както и платени ученически екскурзии.

Профилите, в които могат да кандидатстват учениците за учебната 2020-2021 година са “Чуждоезиков”, “Математически с засилено обучение по английски език”, „Природни науки –STEM” и "Софтуерни и хардуерни науки".

Необходими документи при кандидатстването са официална справка от настоящото училище с оценките от първия срок на учебната 2019- 2020 година или копие на ученически бележник, мотивационно писмо или съчинение, написано собственоръчно от кандидата по посочена от комисията по приeм тема. Детайли от лична карта или паспорт на родителя.

Приемът на документи става в административния отдел на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ след 28.02.2020 г. до 30.04.2020 г. 

За повече информация може да следите страницата на училището или да позвъните на телефоните 058602418, 0888242746.