Проект на РИМ – Добрич ще помогне на хора с увредено зрение да се насладят на културни и пейзажни туристически маршрути

Регионалният исторически музей в Добрич с пореден проект по Програма Еразъм+. Във фокуса на дейностите е културното наследство и неговата адаптация за незрящи и слабо виждащи хора.

Проект на РИМ – Добрич ще помогне на хора с увредено зрение да се насладят на културни и пейзажни туристически маршрути

Това стана ясно на провело се днес информационно събитие във Възрожденското училище” в ЕК „Старият Добрич”.


Проект „ANOTHER WAY“ е финансиран по програма Еразъм + за стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Той е  насочен към хора със зрителни увреждания и в частност към младежите. Основната цел е да се подобри качеството им на живот, давайки им по-лесен достъп до културното наследство в цялата му разновидност и всички негови  форми.

„Общият бюджет е 149 414 евро. Участващите  партньорски организации са 5 от общо четири държави. Водещият партньор е „Средиземноморската асоциация за местно развитие” в град Бари, Италия, участват още институции от Испания, Кипър, Италия и България. Регионалният исторически музей в Добрич е бенефициент № 5”, заяви ръководителят на проекта Десислава Христова. 

В рамките на „ANOTHER WAY“ 40 младежи - по 10  от всяка страна, ще преминат дистанционно обучение, както и транснационално такова в Италия, където ще се запознаят със самия метод, ще го приложат на практика и ще обменят добри идеи.  В проекта са включени още създаването и тестването на туристически маршрути, които са по 3 за всяка държава. Те ще бъдат адаптирани специално за хора със зрителни увреждани. Дванадесетте маршрута ще бъдат събрани в специален онлайн наръчник, който ще бъде достъпен за ползване напълно безплатно и в аудио формат. 

Един от партньорите по проекта - Николета Николова, запозна присъстващите със същността на метода „ANOTHER WAY”.  „Самият метод е създаден преди 3 години от Франческо Пико, след запознанството му със сляп художник, точно затова в основата му стои изкуството. Проектът има за цел да приложи на практика дидактически метод, предназначен да подпомогне хората с увредено зрение да се насладят на културни или пейзажни маршрути.  Методиката предвижда структурирането на сетивен път, който използва всички сетива с изключение на зрението. Обкръжаващата действителност се разказва чрез използването на метафори и прилики, за да накара хората да възприемат реалността и да се насладят на уникалното изживяване”, каза тя.


Ивелина Романова, която е другият партньор по проекта, демонстрира нагледно какво представлява методът „ANOTHER WAY“ и как ще протичат туристическите обиколки.

Проектът „ANOTHER WAY“ на Регионалния исторически музей в Добрич цели да запознае обществеността с критичните проблеми и необходимостта от взаимодействие за преодоляване на пречките пред социалното включване чрез насърчаване на интеграционните процеси и да подобри услугите за хората със зрителни увреждания и качеството им на живот.