Свободни работни места в Добрич на 2 декември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 2 декември

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  5

Работник, животновъд, Без образование  2

Технически сътрудник, Образование - Висше / Икономически науки (Технически науки, Администрация и управление),Средно, Език- Турски, Английски1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика  1

Инструктор, диетично хранене, Образование - Висше / Хранителни технологии (Бакалавър)  1

Общ работник, Образование - Начално,Средно / Други неопределени специалности (Технически специалности),Основно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)1

Шофьор, автобус, Образование - Основно (шофьор  D),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)1

Технически сътрудник, Образование - Професионален колеж / Администрация и управление,Средно, Език - Английски1

Монтажник, хладилни и климатични инсталации,Образование - Средно (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване.),Средно / Електротехника и енергетика (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване)  1

Санитар, Образование - Средно / Здравни грижи  1

Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки  1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини )  1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Техник, механик, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Машинен техник ССМ),Основно  1

Филиал Балчик

Социален работник, Образование - Висше1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно  1

Крояч, платна, Образование - Средно  2

Шивач, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Помощник готвач)  1

Филиал Добричка

Работник, животновъд 1