Ученици от Добрич научиха какви качества трябва да притежава човекът под тогата

Съдия Красимира Иванова е изнесла лекция на десетокласници от Средното училище „Любен Каравелов“ за качествата, които трябва да притежава човекът под тогата, съобщават от Административния съд в Добрич.

Ученици от Добрич научиха какви качества трябва да притежава човекът под тогата

От институцията уточняват, че лекцията е била част от образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.


Председателят на Административния съд в Добрич Красимира Иванова е изнесла лекция на учениците на тема „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите, представяне на професиите съдия, прокурор, следовател".

Учениците са изразили интерес по темата как се става съдия и какви качества трябва да притежава всеки магистрат. Съдия Иванова е използвала примери от живота, за да създаде у учениците реална представа за изискванията към поведението на магистрата.