В Добрич ще се състои информационна среща по проект „Подкрепа в дома“

Общата стойност на проекта е в размер на 390 045, 12 лв., в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 331 538,35 лв. и национално финансиране в размер на 58 506,77 лв.

В Добрич ще се състои информационна среща по проект „Подкрепа в дома“

Община град Добрич в качеството си на Бенифициент по проект „Подкрепа в дома“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 2“, по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в информационна среща, която ще се състои на 30.10.2019 г. (сряда) от 11.00 часа в Бизнес- залата в Община град Добрич.


На срещата ще бъде предоставена подробна информация за изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа в дома“.