Обявиха обществена поръчка за почистване на участъци от дерето в Добрич

В сайта на Община Добрич е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка.

Обявиха обществена поръчка за почистване на участъци от дерето в Добрич

Целта на почистването е поддържане проводимостта на речното й легло и ще обхване следните участъци:


- стадион "Пионер" до бул."25-ти септември"

- по бул. "Русия" от "25-ти септември" до вливането на дере "Сердика", китайски магазин, включително подземния участък до църква "Св. Климент Охридски"

- от приток "Сердика", китайски магазин, до моста на ул."Поп Богомил"

- от ул."Поп Богомил" до ул."Калиакра" 

Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% ръчно. Дейностите включват почистване на дънни наноси, изкоп на земни почви при две утежнени условия, включително натоварване, транспорт, събиране и товарене на битовите отпадъци и растителност от коритото на реката. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на земни почви, наноси, строителни, битови отпадъци и растителност ще става до регионалното депо в село Стожер.

Крайният срок на обществената поръчка с предмет “Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка” е 30-и октомври.