Читалищната библиотека в Тервел ще се сдобие с 93 нови книги от български и чуждестранни автори

Библиотеката при НЧ „Димитър Дончев- Доктора- 1893” в гр. Тервел спечели финансиране от Министерството на културата по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

Читалищната библиотека в Тервел ще се сдобие с 93 нови книги от български и чуждестранни автори

Програмата е за финансово подпомагане на обществените библиотеки за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.


Благодарение на предоставената възможност от страна на Министерството на културата, фондът на библиотеката ще бъде обогатен с 93 заглавия от български и чуждестранни автори, на обща стойност 1 198,64 лв., като 10% от стойността на проекта е собственото участие на читалището.

Библиотеката очаква своите настоящи и бъдещи читатели.