Свободни работни места в Добрич на 24 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 24 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати, 2

Зареждач, материали и полуфабрикати, 2

Чистач/ Хигиенист, Без образование  2

Общ работник, Без образование,Основно  1

Работник, сглобяване на детайли, Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално  1

Медицинска сестра, Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1

Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски  1

Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Консултант, поддръжка на информационни технологии, Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)  1

Лекар, Висше / Медицина  6

Трудотерапевт, Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи  1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (НУП с руски език), Руски  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магиктър,бакалавър - ПНУП, НУП)  1

Възпитател, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител), Английски  1

Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски  1

Механик, промишлено оборудванеВисше,Професионален колеж,Средно  2

Санитар, Начално,Без образование,Основно  1

Животновъд, Начално,Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  2

Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  3

Чистач/ Хигиенист, Основно, Английски  1

Шофьор, лекотоварен автомобил, Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)  1

Камериер/камериерка, Основно,Без образование  1

Сервитьор, Основно,Средно  3

Изпълнител, Основно,Средно  1

Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

Общ работник, промишлеността, Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  10

Камериер/камериерка, хотел, Средно  1

Огняр, Средно (огняр ),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Електротехник, строителен, Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно  2

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1

Специалист, труд и работна заплата, Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)  1

Заварчик, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)  1

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Стругар, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)  1

Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно 1

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Крояч, текстил, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)  1

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално  3

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1

Водач, селскостопански машини, Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)  1

Диспечер, транспортни средства, Средно / Транспортни  услуги,Средно  2

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  1

Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  1

Образователен медиатор, Средно,Основно, Турски1

Пакетировач, Средно,Основно  1

Образователен медиатор, Средно,Основно, Турски2

Камериер/камериерка, хотел, Средно,Основно,Без образование  3

Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2

Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  1

Социален работник, Средно,Средно / Социална работа и консултиране  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  1

Транжор, Средно,Средно / Хранителни технологии  1

Колач, животни, Средно,Средно / Хранителни технологии  4

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4

Гладач, преса (ръчно), Основно  2

Крояч, платна, Основно  2

Шивач, Средно  2

Продавач-консултант, Средно  1

Санитар, Средно2

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Медицинска сестра, Средно / Медицина  2

Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  2

Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Образователен медиатор, Средно,Висше  1

Склададжия, Средно,Висше  1

Филиал Добричка

Животновъд, Начално,Основно / Растениевъдство и животновъдство  2

Филиал Крушари

Образователен медиатор, Средно  1

Образователен медиатор, Средно  1

Чистач/ Хигиенист, Средно  1

Образователен медиатор, Средно,Основно,Висше  1