БАБХ започва проверки на кухните в детските заведения и училищата

Българската агенция по безопасност на храните започва проверки на кухненските блокове в детските ясли, градини и обектите за хранене в училищата.

БАБХ започва проверки на кухните в детските заведения и училищата

Проверките ще започнат от 24 септември в цялата страна. Контролът е във връзка със започването на новата учебна година, целта е да се гарантира  качеството и безопасността на храните, които консумират децата.
Инспекторите ще проверяват доставените и приготвените храни, плодове, зеленчуци и напитки, с цел уточняване на придружаващи документи, правилно етикетиране, качество и годност, правилно съхранение, както и спазване на сроковете на съхранение.

При установяване на несъответствие ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство. При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби за лабораторно изпитване, които да бъдат изпращани в лаборатории, съгласно съществуващото разпределение.

Масовите проверки ще продължат до 11 октомври, включително. След това обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който Българската агенция по безопасност на храните регулярно извършва.