За непълнолетни работници при прибиране на земеделска продукция ще следи Инспекцията по труда в Добрич

Инспекцията по труда ще увеличи контрола в селското стопанство във връзка с прибирането на есенните култури, съобщават от пресцентъра на институцията.

За непълнолетни работници при прибиране на земеделска продукция ще следи Инспекцията по труда в Добрич

При проверките, освен за законосъобразно полагане на труд, специално ще се следи за непълнолетни лица, работещи на полето. Причината е започването на учебната година и задължението на непълнолетните да посещават училище. От Инспекцията по труда посочват, че ще се използват всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката за връщането на децата в учебните заведения. За установените случаи ще се информират Районните управления по образование,  за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.


Ако непълнолетните полагат труд без, разрешение на Инспекцията по труда, се сигнализира и Прокуратурата,  тъй като това е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс. Подобни проверки са били извършени в края на миналата учебната година, когато е имало установени случаи на непълнолетни, работещи на полето.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях лица. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са един от начините за наемане на работната ръка, които имат своите предимства и за работещите и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване, а в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Земеделските стопани са освободени от задължението да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

От Инспекцията по труда припомнят, че администрирането на еднодневните договори е максимално облекчено. Надграден е софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори с цел същите да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Онлайн се предоставят и образците на еднодневни договори за четиричасов работен ден. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата. Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката – неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи. 

Надграждането на системата е било реализирано благодарение на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По него са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начинът на работа с нея и функционалностите й.