Добрич се включва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Една полезна кампанията ще се проведе за девети път тази година – инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“ на 14 септември.

Добрич се включва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Идеята за избор на дата е продиктувана от желанието България да стане част от есенно почистване.
Дългосрочната цел на инициативата е да промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремежите са в посока обединяване усилията на всички, които искат България, Европа и светът да бъдат по-чисти.

Основен логистичен партньор е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, което подкрепя усилията на всички общински и областни администрации за участие в кампанията. И тази година дейностите по осигуряване на чували, ръкавици, транспорт и депониране на отпадъците ще бъдат обезпечени със средства от бюджета на МОСВ.

Въпреки организираното Пролетно почистване от Община град Добрич и тази година няма да останем безучастни към кампанията „Да изчистим България заедно”. Ще оказваме съдействие на всички граждани, които желаят да почистят някое от замърсените места определени от Община град Добрич, любимо свое място за отдих, пространствата около своите домове или пък детската площадка, на която се забавляват децата ни.

Препоръчваме отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно място за извозване.

Извозването на отпадъците ще се извършва от ''Еф Си Си България'' ЕООД, след като гражданите и фирмите заявят предварително участието си и уточнят часа на почистване.

Общинска администрация Добрич ще осигури чували и ръкавици за всички регистрирани участници, които ще може да получите след 14:00 часа, на 12 септември 2019г. в стая № 419 и № 420 в сградата на общинска администрация.