Промени в проекта за пазара ще обсъди Камарата на архитектите в Добрич

Камарата на архитектите в Добрич утре ще проведе работна среща във връзка със завършилия конкурс за промяна облика на пазара, съобщи зам.-кметът по „Устройство на територията” арх. Боян Коларов.

Промени в проекта за пазара ще обсъди Камарата на архитектите в Добрич

Припомняме, че на 30-и август стана ясно, че на първо място в конкурса е класиран проектът на “АДА - Агенция дизайн и архитектура”. Следващият етап е изготвяне на задание за проектиране и възлагане във фаза работен проект. Арх. Коларов уточни, че между идейният и работният проект могат да настъпят различия, така както един проектозакон може да бъде променен между първо и второ четене в Парламента. Той отбеляза още, че винаги има промени във фазите на идеен и работен проект и допълни, че това се прави с цел възложителят, в случая Община гр. Добрич да бъде напълно удовлетворен от крайния продукт.  
Ясно е как ще изглежда новият облик на пазара в Добрич

„Трябва внимателно да огледаме всички проекти, които сме получили, да си дадем сметка какви са добрите и лошите страни, да преценим доколко спечелилият проект наистина удовлетворява всичките ни нужди  и заедно с колегите архитекти да направим опит да съставим заданието за проектиране за новата работна фаза на проекта“, каза зам.-кметът.

Камарата на архитектите в Добрич ще разгледа дали е разработена достатъчно добре зоната на подлеза и дали тя е удобна за пешеходно и велосипедно движение. Специалистите ще обърнат внимание и на организацията на пазарното пространство и ще видят дали е спазена поетапната реконструкция, за да не се спира работата на пазара. Освен това ще се прецени дали сумата от два милиона лева за промяна облика на пазара, която беше част от изискванията, е спазена.

Частите от проекта, които не удовлетворяват архитектите, ще претърпят промени. Зам.-кметът арх. Коларов отбеляза, че утре ще коментират проекта и до няколко дни ще излязат със събирателно писмено становище.

Припомняме, че 7-членно жури от архитекти и урбанисти от България, Унгария, Естония и Италия оценяваха проектите, участвали в конкурса за промяна облика на пазара в Добрич. За гарантиране анонимността на участниците бяха отпечатани табла с определени номера и предадени на журито за оценка и класиране. На пресконференция пликът с имената на участниците и съпътстващия ги номер беше отворен. Тогава стана ясно, че на първо място е класиран проектът с номер 737 на “АДА - Агенция дизайн и архитектура” АД. На второ място журито е определило проект 735, изработен от “Андонов и синове дизайн” ООД, а на трето - номер 750 от “ДОНТДИАЙУАЙ” ООД.

Допълнително бяха отличени още три проекта за идеен принос – проект 707 на “ВЕКОМПЛЕКС” ООД, 742 на “ДИЗАРХ” ООД и 717 на ДЗЗД “МЕРКАТО”, чиито автори са и единствените от град Добрич. Проект 717 на ДЗЗД “МЕРКАТО” е изработен от студенти, които учат за архитекти и ландшафтни архитекти в София.

Очаква се дейностите по промяна на облика да започнат през 2020-а година.