Свободни места за „Работник, поддръжка на пътищата” обявява Областната администрация

Областна администрация - Добрич обяви четири свободни работни места за безработни лица от неравнопоставените на пазара на труда лица за длъжността „работник, поддръжка на пътища“.

Свободни места за „Работник, поддръжка на пътищата” обявява Областната администрация

Те са на непълен работен ден, като част от Регионалната програма за заетост. В рамките на оставащите месеци по програмата наетите лица ще бъдат с осигурени доходи от труд, социални и здравни осигуровки. Дейностите, които ще изпълняват включват: поддържане на пътища, поддържане на зелени площи извън населените места, освежаване и ремонт, почистване на територии, част от републиканската пътна мрежа. Кандидатите за работа са от следните групи: безработни лица над 50 год. възраст, продължително безработни лица с ниско образование и ниска квалификация, безработни младежи до 29 години и хора с увреждания.


Регионалната програма за заетостта за Област Добрич бе одобрена от Министъра на труда и социалната политика в началото на месец май. За изпълнението й осигурените от държавата средства са в размер на 173 181 лв. По Регионалната програма за заетост е осигурена работа на общо 48 безработни лица от област Добрич за срок от три до 6 месеца.