Свободни работни места в Добрич на 31 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 31 юли

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати       30

Зареждач, материали и полуфабрикати       7

Експерт, програми и проекти, Образование - Висше (Бакалавър)       1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина       1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)       1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)       1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)       1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)       1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)       1

Лекар, Образование - Висше / Медицина       6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието       1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)       1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)       1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПНУП)       2

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)       1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)       1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)       1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация       1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно       3

Животновъд, Образование - Начално,Основно       2

Общ работник, Образование - Начално,Основно       1

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно       5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       1

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно       2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно       4

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )       1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)       1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )       5

Гладач, Образование - Основно,Начално       5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално       5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално       3

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       8

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии       1

Помощник на учителя, Образование - Средно       2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно       1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)       1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)       1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)       1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)       5

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)       2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)       1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       3

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       3

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)       10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)       2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно       4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно       1

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)       3

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)       4

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно       2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно       1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно       3

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно       3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)       5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно       1

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно       1

Координатор, Образование - Средно,Висше       1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)       5

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       2

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       10

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии       2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно       1

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно       5

Шивач, Образование - Начално,Основно       5

Гладач, Образование - Начално,Основно       3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно       3

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)       1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Филиал Крушари

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по История и цивилизация)       1