Жители на Добрич се запознаха с възможности за европейско финансиране на изнесен щанд на Областния информационен център

С изнесена приемна и щанд Областният информационен център в Добрич е бил част от изложение на представителството на Европейска комисия в България.

Жители на Добрич се запознаха с възможности за европейско финансиране на изнесен щанд на Областния информационен център

Около 30 граждани  са получили експертна информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране през 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, съобщиха от пресцентъра на ОИЦ – Добрич.  Посетителите на щанда предимно са се интересували от подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" и предстоящата 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ от  ПРСР 2014-2020 г., както и от възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.Експертите от центъра са отговорили на различни въпроси, свързани с етапите на кандидатстване и оценка на проектните предложения, електронното подаване на проекти чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и работа в самата система.

Интерес е предизвикала и изготвената от екипа на ОИЦ-Добрич брошура с успешно изпълнените и в процес на реализация проекти в град Добрич, подкрепени от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

На информационния щанд на Представителството на Европейската комисия в България, гражданите са имали възможността да се информират за трите кампании на ЕК (#investEU, EU&ME, EUProtects), европейските политики и дейностите на Европейския съюз. На разположение на гражданите са били и разнообразни информационни материали на различни теми като правата им, гарантирани от Европейският съюз, образование, търсенето на работа, пътуване, защитата на потребителите, опазването на околната среда и други.