ОИЦ - Добрич организира информационни срещи в Генерал Тошево и Балчик

Областният информационен център в Добрич ще проведе срещите съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево”

ОИЦ - Добрич организира информационни срещи в Генерал Тошево и Балчик

В град Генерал Тошево срещата ще се състои на 11 април, четвъртък, от 10:30 часа, в заседателна зала на Общината. 
Второто информационно събитие ще се проведе в град Балчик на 12 април, петък, от 10:30 часа, в заседателна зала на Община Балчик.

Предвидено е да бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмерките 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ и 19.2 – 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.