Резитба на асми – кога, как и защо

За основните стъпки при формирането, поддръжката и други полезни факти за резитба на асмите

Резитба на асми – кога, как и защо

Кои са основните стъпки при формирането
Резитба на асми или асмовидното отглеждане на лозите е една от предпочитаните формировки за малкия двор. Тя е неподходяща за промишлено производство на грозде, но пък за сметка на това може да се използва за засенчване и за декориране на екстериора.

Освен това благодарение на излагането на студ стеблото и кордоните са по-устойчиви на неблагоприятни условия, а родовитостта на ниско разположените зимни очи е по-висока.

Сред положителните страни на асмовидното формиране на лозите е и натрупването на повече захари в гроздето поради постоянното поддържане на насажденията, почистването на излишните листа и локацията, която обикновено е до сгради или огради.

Резитба на асми може да се извърши в края на годината – ноември или декември. Тогава лозите са в зимен покой. Същата операция обаче може да се проведе през февруари или март.

Задайте основата

Но как да създадете подобно насаждение? Първо трябва да изберете мястото. То трябва да е добре огрявано от слънцето. Най-често това са места, където има алеи, площадки или зони за отдих.

За направата на асма трябва да изградите и подходящата конструкция. Обикновено тя е във вид на арка или пък хоризонтална носеща конструкция, която е висока около 2 или повече метра.

Трябва да залагате на сортове, които издържат високи температури и са с комплексна устойчивост на различни заболявания.

Лозите, които ще растат в двора, асмовидно формирани, се засаждат на разстояние около 1,5 м една от друга.

Така при формирането с резитба те ще могат да срещнат кордоните си и да образуват плътна повърхност от зелена маса. Ако разредите насажденията, ще трябва да формирате лозите на повече от два кордона.

Резитбата на асмата, както и при обикновените лози, бива два вида – формираща и поддържаща. В началото при засаждането трябва да започнете с постепенното формиране на насажденията.

Как да формирате

Младите лози се подрязват на чепове с две очи. На следващата година операцията се повтаря. Ще се развият две пръчки, които трябва да се фиксират към опорната конструкция, като целта е да се достигне височината на скелето. Стигне ли, тази резитба се прекратява. Ако обаче леторастът е все още къс, то тогава провеждате същата манипулация и през следващата година.

След като достигне хоризонталната част на конструкцията, пръчката трябва да се подрязва на 6 до 8 очи, като се брои от мястото, където тя е прегъната.

През лятото основната задача на стопаните е да почистват всички млади леторасти по стеблото на лозата, които достигат до хоризонталната плоскост на арката.

По хоризонтала леторастите се разреждат през един, като крайната пръчка се запазва. Тя ще продължи рамото на кордона.

Следващата година задача е да се подрежат всички леторасти по кордона на чепове с две очи, а крайната пръчка се съкращава чак на – 6-8 очи.

По тази пръчка също трябва да направите подобна операция – да се разредят леторастите, а крайния – да се остави за продължител. Когато постигнете желаната дължина на кордона, можете да съкратите и последната пръчка.

Поддържащата резитба на асми се провежда всяка година

От появилите се два летораста на оставеното чепче, горният се премахва, а долният се реже на чеп с две очи. Подобра резитба се прави, за да може рамото на кордона постепенно да нараства.

Понякога е нужно да се остави по-дълга плодна пръчка при някои по-слабо родовити сортове. Числото им в един кордон може да бъде няколко, като те трябва да бъдат разположени равномерно, за да не сгъстяват и засенчват насаждението.

Подобна пръчка може да се използва и за запълване на някое празно пространство или пък да се замени някой от кордоните.

При формирането на асма трябва да имате предвид, че дървесината постепенно остарява и понякога се налага смяна на някои от рамената на кордоните.

Това се прави с използването на някои летораст, който се оставя в основата на рамото и се реже на чеп с две очи. Така се появява ново рамо, което трябва да се подрязва по описания начин.

Ако пък искате да запълните празно място по кордона, то процедурата е същата – летораст, който се привързва към кордона и постепенно се реже на мястото, където ще се създаде ново рамо.

Основата се почиства, като се оставят само две от връхните пъпки. Така постепенно можете да създадете ново рамо по кордона.

Поддържайте правилно

Резитбата за поддържане включва операции, като резитба на зелено, колтучене, прищипване, филизене и др.

Филизенето е първата пролетна операция, която се налага да се проведе на лозата. По време на нея се отстраняват ненужните филизи, които отнемат от хранителните вещества на насажденията в ранна пролет.

Така се осигурява насочването на полезните запаси към плодните звена, които са създадени с основната, зимна резитба и които формират насаждението.

Задължително по време на тази операция е да почистите покаралите леторасти от старите части на лозата – стеблото, кордоните и т.н., както и да изчистите по чеповете безплодните.

Можете да оставите на насаждението зелени леторасти само в случай, че ги оставите да се използват за създаването на ново плодно звено.

Прищипването е друга операция, която се провежда по време на цъфтежа и формирането на младите завръзи на лозата и тя се практикува и при асмовидното отглеждане.

Целта на прищипването е махането на върховете на леторастите с няколко недоразвити листа, така че хранителните вещества да се насочат към ресите и да се формира здрав и силен грозд.

Обикновено прищипването осигурява допълнителна хранителна енергия на завръзите в продължение на около две седмици, след които връхчетата отново вземат превес.

Кършенето също е зелена резитба. Подобно на прищипването и при него се премахва част от летораста, но много по-голяма от връхчето – обикновено с 5 до 8 недоразвити листни петури.

И тази операция се прилага, когато има опасност в насаждението от изресяване. Може да се приложи и за да се ограничи буйният растеж на лозата.

Приложено ли е кършене, резултатът обикновено листата стават по-големи, което води до по-обилна и качествена реколта.

Колтученето е сред летните операции, които се провеждат при зашумяване на лозите и с цел подобряване на опрашването на ресите или зреенето на  гроздовете.

Добре е и при тази практика да не се прекалява, тъй като може да доведе до намаляване на листата и това да попречи на изхранването на растенията. При колтученето трябва да се оставят леторасти с по 3-5 листа.

Когато пречат на опрашването, колтуците се премахват в основата на ресите, а когато зашумяват и засенчват чепките, те се премахват изцяло.

Сред резитбите през лятото могат да се споменат и прореждането на листата или зърната. Първите се почистват, когато те са в зоната на чепките, а зърната се очистват, когато се стремите да получите едри, рехави и добре узрели гроздове.

Важните правила:

Нанасяйте възможно най-малко рани на растенията

Работете с добре наточени инструменти и предварително почистени остриета

Стремете се при зимната резитба да правите отрезите така, че да не прониква вода в по-долните очи и това да доведе до загниване

При пролетната резитба е добре отрезът да се прави косо с наклон, така че окото да не се мокри от плача на лозата и той да загние.