Реновират три основни пътни отсечки в Добрич по проект

8 милиона евро ще бъдат инвестирани в Добрич и Констанца.

Реновират три основни пътни отсечки в Добрич по проект

Днес в Добрич Кметът на града Детелина Николова подписа официално с  Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния Договор за безвъзмездна финансова помощ за 8 милиона евро.

 

Договорът е за реализация на Проект СМАРТ „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца - Добрич - транспортна инфраструктура" по Оперативната Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”.

 

Основната цел на проекта е подобряване на достъпността и повишаване на мобилността в трансграничния регион, което е необходима предпоставка за сближаване на хората, общностите и икономиките между Румъния и България.

 

Партньор на Община Добрич  при реализиране на дейностите е Областен съвет Констанца.

 

Общата стойност е 7 834 096,25 евро, а продължителността е 25 месеца. За Община Добрич финансирането е в размер на 4 394 097, 40 евро, а за румънската страна е 3 241 012,81 евро.

 

Това е вторият одобрен общински трансграничен проект в партньорство с Областен съвет Констанца. Дейностите включват реновиране на пътни отсечки в Добрич и доставка на пътно оборудване в Констанца.

 

В рамките на две години в Добрич ще бъдат напълно реконструирани три отсечки от важни пътни артерии, позиционирани в индустриална зона и свързващи вход и изход с Констанца.

 

Ще бъдат реконструирани: бул. „25 септември” с дължина 2.09 км., улица „Калиакра" с дължина 1,510 км. и улица „Поп Богомил" с дължина 1,093 км.

 

Участъците са приоритетни както за развитие на бизнеса, така и за подобряване на сътрудничеството и кооперирането в региона. По проекта са предвидени още дейности по проучване, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона Добрич - Констанца, както и разработване на съвместна стратегия за подобряване на трансграничната мобилност. Дейностите ще повлияят пряко и положително върху минимум 30% от населението на област Добрич, което е около 235 397 души, както и върху населението на Констанца, което е  506 458 души. Освен това преки ползватели ще бъдат и представители на селското стопанство, леката промишленост, търговията и туризма в трансграничния регион Добрич-Констанца.

 

Очакваните резултати са: Цялостно реновиране на три пътни отсечки, част от транспортната инфраструктура на града, с обща дължина 6783 м; Закупуване на специализирани превозни средства и оборудване за интервенция и контрол на трафика за Областен съвет Констанца; Проучване, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона Добрич – Констанца и Разработване на съвместна стратегия за подобряване на трансграничната мобилност.

 

В срещата за подписване на Договора взеха участие Кристиан Георге Дарие – Зам. председател на Областен съвет Констанца; Дануц Рагалие – Началник отдел „Подготовка на проекти” в Областен съвет Констанца; Николета Минку – Изпълнителен директор на Регионалния офис на Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България” в Кълъраш; Светослав Кьосев – Ръководител отдел „Информиране и Публичност” в Регионалния офис на Програмата в Кълъраш.