Всички сме добри, но не винаги и не с всеки

"Всички сме добри, но не винаги и не с всеки" е новата статия на Златина Стефанова в рубриката й "Гласът на младежта". Авторката е на 22 години, от Добрич, студентка в ИУ - Варна.

Всички сме добри, но не винаги и не с всеки

Разтвори дланта на ръката си. Загледай се в пръстите. Виждаш ли, че всеки е различен? Единият е крив, другият – много къс, а третият – идеално прав. Не можеш да ги промениш. Приемаш ги такива, каквито са. Въпреки това всеки е там, където трябва да бъде, за да ти е полезен.
Същото е и при хората. Огледай се. Виждаш ли, че всеки е различен? Един е добър, друг – лош, а трети – странен. Не забравяй, че това е така според твоите виждания. Не можем да променим никого. Приемаме всеки такъв, какъвто е. Въпреки това всеки е там, където трябва да бъде, за да ни е полезен. Имам предвид, че един ще бъде пример за подражание, а друг – не. Един ще ни покаже как да постъпваме, а друг – какво да не правим. 

Нямаме право да променяме никого по наши стандарти или изисквания. Не винаги може да налагаме мнението си. Това е нашето мислене, но не и на отсрещния. За нас е правилно едно, а за друг – друго. За нас някой е лош, за друг – не. За нас някой е добър, за друг – не. Все пак всички сме добри, но не винаги и не с всеки.

Всеки е различен. Различен от теб, от мен, от нас. Различен с всеки един отделен човек. Различен във всяка една ситуация. Различен в различните дни. Всеки е различен и точно това прави живота интересен.