Започна почистване на микросметища в Добрич

11 микросметища на територията на град Добрич ще бъдат почистени. За целте общината заделя 50 000 лева тази година.

Започна почистване на микросметища в Добрич

Зам. кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев обясни, че нерегламентираните сметища са в квартал Рилци, жк Балик, улиците Калиакра, Агликина поляна и Купен, а няколко са на околовръстния път на града.


 

Общият брой на набелязаните за почистване микросметища е 11. Заделените за тази дейност средства от общинския бюджет са 50 000 лева.

 

Голяма част от тези микросметища са били разчиствани и предишни години, но отново се формират на същото място. 

 

Арх. Пламен Ганчев съобщи още, че започва работата по изкърпване на уличната мрежа в града. 385 000 лева са заложени в бюджета на Община Добрич за целта. Работата по изкърпването ще започне от булевардите, след което ще се премине към  улиците с най-натоварено движение.