Утре изтича срокът за деклариране на необходимия брой и вид на съдове за изхвърляне на отпадъци

Община град Добрич напомня, че на 15 април 2011 година изтича еднократно удълженият срок за 2011 година, в който задължените лица за такса за битови отпадъци могат да декларират необходимите им брой и вид на съдове за изхвърляне на битовите им отпадъци.

Утре изтича срокът за деклариране на необходимия брой и вид на съдове за изхвърляне на отпадъци

Декларациите се подават:

- на място в отдел “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стаи 310, 314 и 315 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: град Добрич, ул. „България” № 12.
 

Справки могат да се правят на място в отдел “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич и на телефони: 603 196 и 602 314.