Кметове и общински експерти от Норвегия пристигат в Добрич

От 28 до 31 март градовете Варна, Добрич, Бургас и Несебър ще бъдат посетени от кметове и общински експерти от Норвегия по проект на Асоциацията на българските черноморски общини “Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор на черноморските общини”. Проектът е финансиран от Българо-Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния.

Кметове и общински експерти от Норвегия пристигат в Добрич

Водещ партньор е Националното сдружение на общините в Норвегия, а координатор от българска страна е Асоциацията на българските черноморски общини. Представителите на норвежките общини ще пристигнат в Добрич на 28 март, когато ще бъде представена пилотната сграда по проекта - Детска ясла №2 “Радост”. 

Детското заведение е изцяло обновено, извършено е обследване за енергийна ефективност на сградата, подменени са старата дограма, осветителните тела. Направена е хидроизолация на покрива, монтирана е соларна инсталация, преоборудван е и е  газифициран кухненския блок. Стойността на дейностите е  80 хил. лева, като 50 % от тях са съфинансиране от Община Добрич.

 

По време на кратката визита в областния град, гостите ще имат възможността да посетят и други реновирани обекти, за да се запознаят с дейността на Общината в сферата на енергийната ефективност. Целта на норвежкия проект е да подпомогне българските общини в развитието на сградния им фонд с цел постигане на по-висок стандарт по отношение на енергийната ефективност. Проектът цели и повишаване на административния капацитет на общините в резултат на сътрудничеството между норвежки и български експерти по енергийно планиране и енергийна ефективност.

 

Освен това в три пилотни общини – Варна, Бургас и Добрич са   реализирани пакет от инвестиционни енергийно-ефективни мерки в един общински обект за всеки град.  На 30 март в Община Варна ще се проведе заключителна работна среща по проекта на тема: „Енергийно саниране на общински сгради – предизвикателства, решения, добри практики и следващи стъпки“. В срещата ще участват и представители на Община град Добрич. Последният семинар по проекта цели обобщаване на резултатите от успешното изпълнение на тригодишния проект, както и представяне пред местните власти на  европейската енергийна политика и наличните финансови инструменти.