Исмет Абил участва в кръгла маса за развитието на горския сектор

Обсъжда се проект на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 – 2023г. във Варна

Исмет Абил участва в кръгла маса за развитието на горския сектор

Днес заместник-областният управител Исмет Абил участва в регионална Кръгла маса във връзка с обсъждането на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.    


Поканени са експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион – представители на областната и общинската администрация, на регионалните структури на Изпълнителна агенция по горите и специализираните звена, на бизнеса, неправителствените организации, научни институти и др.  

Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.   

Регионалните кръгли маси в градовете Варна, София, Стара Загора и Велико Търново, се провеждат със съдействието на създадените по проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите”  Регионални информационни центрове.