От НАП съветват сезонните работници: Вземете своя персонален код

560 добруджанци са поискали от началото на годината от НАП - Добрич да им бъдат издадени персонални идентификационни кодове /ПИК/.

От НАП съветват сезонните работници: Вземете своя персонален код

От местния офис на агенцията съветват всички сезонни работници, които започват работа през активния летен сезон по Северното Черноморие, да получат ПИК от офисите на НАП по постоянен адрес. Този код ще им позволи  да извършват проверка на регистрираните им трудови договори в НАП от работодателя, какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, а така също и да получават информация за данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в кой пенсионен фонд са осигурени и каква е натрупаната сума до момента по партидата. Услугата, предоставяна от НАП за издаване на ПИК, е напълно безплатна.
Желаещите да получат персонален идентификационен код трябва да подадат заявление по образец, което може да се изтегли от електронната страница на НАП www.nap.bg. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на Агенцията по постоянен адрес за физическите лица.

Желателно е притежателите на ПИК да го ползват лично и ако го загубят, незабавно да уведомят агенцията, за да бъде прекратен достъпът до личните им данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.

От офиса на Агенцията съветват работниците, които са установили нередности при регистрацията на трудовите им договори и внасянето на осигурителните им вноски, да подадат сигнал в НАП. Това те могат да направят на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.