Първият щъркел долетя; Всеки ученик - с таблет; Точат сметки със снимка на карта

Първият щъркел долетя; Всеки ученик - с таблет; Точат сметки със снимка на карта
Игумен разжалван за шведска тройка; Лондон с ново сито за българи; ВСС и градският прокурор на колене пред Делян Пеевски

Капитал Daily
България е пред демографска катастрофа
Най-активните българи напускат страната, се казва в правителствен доклад, изготвен от социалното министерство
Социалният министър Хасан Адемов предупреди, че демографските тенденции пред развитието на България крият изключителни рискове както за икономиката, така и за публичинте финанси.

България е водач по почти всички негативни демографски тенденции в Европейския съюз - смъртност, ниска раждаемост, отрицателен прираст на населението и др. В дългосрочен план рискът от тези явления е, че населението на страната ще намалява средно с по 35 хил. души годишно, а структурата му се изменя така, че все по-малко работещи ще финансират издръжката на все повече възрастни хора.

Натискът се забелязва най-вече през необходимостта от допълнителни разходи в публичния сектор – за пенсии, за здравеопазване и за социални мерки. Освен това на пазара на труда става все по-трудно да се намерят квалифицирани и високообразовани служители, защото голяма част от тях емигрирали.

Тревожните тенденции са описани в официален правителствен доклад "Демографската политика в България - от предизвикателства към възможности", който е изготвен от Министерство на труда и социалната политика.

"България е първа сред останалите държави – членки на Европейския съюз, с най-висок отрицателен естествен прираст на населението, т.е. темповете, с които България губи население, са най-високи в Европейския съюз", се казва в прегледа на демографското развитие.

ВСС и градският прокурор на колене пред Делян Пеевски
Избраният неотдавна градски прокурор на София Христо Динев е свързан с ДПС
След запитвания на журналисти от "Сега" и "Капитал" Висшият съдебен съвет (ВСС) и избраният наскоро за ръководител на ключовата Софийска градска прокуратура (СГП) Христо Динев отказаха да предоставят поисканата информация за работата на депутата от ДПС Делян Пеевски в столичното следствие и статута му като магистрат. И двете институции се мотивират с нежеланието на Пеевски тази информация да бъде разкривана.

През ноември миналата година в. "Сега" изпраща официално въпрос до ВСС за това дали депутатът има статут на несменяем магистрат. Такъв статут се придобива с навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и гарантира, че той може да бъдат уволнени само при пенсиониране, оставка, влизане в сила на присъда, трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си и тежки нарушения на професионалните и етичните правила. За целта трябва да бъде извършена атестация на работата на магистрата от назначаването му в съдебната система. Законът е категоричен, че това трябва да стане "не по-късно от три месеца преди изтичането на петгодишния срок"

На хартия Пеевски има над 8 години стаж като следовател, въпреки че сумарно е бил на работа около половин година. Този парадокс е възможен заради текст в Закона за съдебната власт (ЗСВ), който казва, че времето, през което магистрати са били народни представители, министри или зам.-министри, се приравнява на стаж в съдебната система. С промените в Закона за ДАНС пък, които направиха възможен избора на Делян Пеевски за шеф на агенцията по сигурността, беше добавено в ЗСВ, че за стаж в съдебната система се счита и времето, когато магистрат е бил председател на ДАНС. Впоследствие стана ясно, че тази поправка е била прокарана именно заради сина на Ирена Кръстева.

ВСС отказва да даде информацията за магистратския статут на Пеевски на в. "Сега", като се мотивира с неговото нежелание тя да бъде предоставяна.

Видно от протоколите на ВСС, Делян Пеевски не е бил атестиран до този момент. Това означава, че той към момента няма статут на несменяемост и на практика може да бъде уволнен от съдебната система.

Подобно на съдебния съвет и избраният миналия месец за ръководител на ключовата СГП Христо Динев отказа да отговори на запитване от в. "Капитал" за това колко дела е решил Пеевски като следовател. Динев първо отговори, че ще потърси съгласието на депутата за предоставяне на информацията, а след няколко седмици без изненада отказа да предостави поисканите данни.
Христо Динев, чиято съпруга беше съветник в ДПС в предишния парламент, обяснява решението си с "мълчалив отказ" на Пеевски да даде съгласието си. Прокурорът, който според източници на "Капитал" е в близки отношения с депутата от ДПС Четин Казак, приема също и че "поисканата информация не е обществена, защото... "не е обществена".

Ръководителят на правния екип на "Програма достъп до информация" адвокат Александър Кашъмов, който представлява "Капитал" и "Сега" в делата, заведени срещу отказите на ВСС и Христо Динев, коментира, че няма как институциите да се мотивират с отказа на Делян Пеевски, тъй като той е публична фигура. Кашъмов припомни, че има трайна практика по този въпрос – и на Конституционния съд, и на Върховния административен съд, които приемат, че лицата, заемащи публични длъжности, се ползват със занижена защита. "Очевидно г-н Пеевски се ползва от частен закон – priva lex, т.е. от привилегии", коментира юристът и допълва, че е показателно нежеланието му да има публичност за дейността му.

Информацията за решените от един магистрат дела винаги е била публична – тя се вписва в атестационния му формуляр, който пък се качва на интернет страницата на ВСС. В този смисъл поведението на ВСС и градския прокурор Динев може да говорят само за зависимостта им от депутата от ДПС.

Сега
В ЕС българите са сред най-недоволните от демокрацията
Отчаянието от икономиката у нас достигна гръцки размери, показва ново изследване на ЕК
Периодът на политическа нестабилност, започнал преди една година, срина доверието на гражданите в демокрацията у нас. Удовлетвореността от функционирането на демокрацията в България е паднало до най-ниските нива за ЕС. Песимизмът за състоянието на националната икономика може да се сравнява само с настроенията в Гърция, но в същото време българите проявяват несъразмерно доверие към европейската икономика. Поредната мрачна картина показват данните от последния Евробарометър на общественото мнение в 28-те членки на ЕС. Анкетите са от есента на 2013 г.

84% от хората у нас не са доволни от функционирането на демокрацията. "Протестите и общественото недоволство в България, започнали още от началото на 2013 г. и продължили почти цяла година, водят до значителен спад в дела на удовлетвореността от функционирането на демокрацията - през есента на 2012 г. удовлетворените са 19%, с 5% повече отсега", отбелязват авторите на изследването. На дъното по този показател ни правят компания Португалия, която единствена ни изпреварва с 85% неудовлетворени, и Румъния, която е на същото дередже като нас.

Удовлетворение от собствената държава изразяват едва 14% от българите при 46% за средния европеец. В същото време българите са доста положително настроени, стане ли дума за ЕС - 52% от сънародниците ни смятат, че демокрацията в съюза функционира както трябва, а недоволните са само около 1/4. В другите държави е обратното - доверието към родината (46%) е по-високото, отколкото е към съюза (43%).

Идеите за пенсионна реформа трябва да са ясни до седмица
Синдикатите държат увеличението на възрастта да се отложи за 2025 г.
Социалното министерство трябва да даде предложенията си как ще се пенсионират българите в бъдеще до края на седмицата. Този ангажимент е поел социалният министър Хасан Адемов на среща с работодатели и синдикати за обсъждане на евентуално ново споразумение за мерки за стабилизиране на осигурителната система. След това социалните партньори ще кажат с кое са съгласни и ще дадат своите предложения.

"Надяваме се месец по-късно да имаме и общи идеи за промени", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката ще настояват пенсионната възраст да започне да расте отново, но евентуално чак от 2025 г., а дотогава да се увеличава само стажът, тъй като от него зависи осигурителният принос. За въвеждане на автоматична обвързаност с продължителността на живот пък може да се мисли чак след 2030 г., според Пламен Димитров. Той беше категоричен още, че няма как ранните пенсии да се поемат от професионалните фондове от началото на 2015 г. "Те не могат да плащат и по обективни причини. Изнесоха се данни, че от над 170 000 осигурени в тях едва за 49 000 се внасят осигуровки. Останалите са генерирали правата си заради стаж отпреди 2000 г.", коментира Димитров. Една от синдикалните идеи е за работещите тежък труд да се създаде отделен фонд в НОИ на принципа на учителския, който да поема ранните им пенсии. Според КТ "Подкрепа" е наложително да се уреди и контролът върху парите на хората за втора пенсия и начинът на плащането им от втория стълб. "Ако нещата продължават така, хората няма да получат пенсии оттам", смята вицепрезидентът на "Подкрепа" Димитър Манолов.

И синдикати, и работодатели смятат, че е крайно време да се реши проблемът с ранното пенсиониране на най-облагодетелстваните категории осигурени - полицаи и военни. "Нашето мнение е, че трябва да има пенсионна възраст и за тях", отсече Григор Димитров от БСК. Работодателите настояват също отново да плащат само първия ден от болничните вместо трите, което според старото споразумение между социалните партньори и правителството трябваше да стане от 2012 г. Това коства повече от 100 млн. лв. на бизнеса. Категорично трябва да е ясно и какво ще стане с падането на тавана на пенсиите, което трябваше да стане от т.г., но беше отложено за пореден път, сега до края на 2018 г. И според социалните експерти тази мярка ще бъде стимул за осигуряване на реални доходи.

Правителство, работодатели и синдикати трябва да се разберат и ще има ли увеличение на осигурителните вноски. Сега се предвижда вноската за втория стълб от 2017 г. да стане 7% вместо 5%. "Но не е ясно дали общата вноска ще се увеличи с 2%, или ще се вземат от парите, които сега отиват в НОИ", коментира Димитров.

Стандарт
Златна реколта заради меката зима
Само суша и сибирски студ може да съсипят добивите от жито и плодове
Меката зима може да позлати земеделците. Заради топлото време през последните месеци и валежите от сняг житните култури са се развили добре. Ако има достатъчно валежи през март и април, може да се очаква много добра реколта от пшеница, ечемик и рапица, казва Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Проблем с влагата в почвата има в части на Южна България, и ако не вали достатъчно, това може да се окаже проблем, каза зам.-председателят на организацията Ангел Вукодинов. Засега се очаква перфектна реколта в районите на Варна, Русе, Разград и Добрич, но реална прогноза какви добиви могат да се очакват може да се даде през юни, коментира доц. Иван Киряков, директор на Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево. Земеделците вече започнаха да торят, което е нормално за това време на годината, допълни той. Като цяло състоянието на житните култури може да се определи в различните места като добро и много добро, заявяват експертите. Според тях вероятността от измръзвания е минимална, по-голям проблем би било по-продължителното засушаване през следващите два месеца.
Реколтата от плодове също ще се повлияе добре от меката зима. Няма измръзвания на дръвчета, овошките се развиват нормално, каза шефът на института по овощарство в Пловдив доц. Стефан Гандев. Повечето плодни дръвчета в момента могат да издържат застудяване до минус 10 - минус 15 градуса, допълни той.

Лондон с ново сито за българи
Минимален доход от 150 лири дава достъп до социалната система
Великобритания представи вчера нови правила, предназначени да ограничат достъпа на европейски граждани до социалната й система, съобщи Ройтерс. Предвижда се те да влязат в сила на 1 март.
Мерките предвиждат установяване на минимален доход, за да се определи дали даден имигрант, работещ във Великобритания, би трябвало да има достъп до по-широкия кръг от облаги, когато някой е класифициран като работник, а не като търсещ работа.
Съгласно новите правила всеки, който печели по 150 британски лири на седмица, което се равнява на 24 работни часа на седмица при минималното заплащане във Великобритания, ще бъде класифициран като работник. Всеки, който печели по-малко от това, ще бъде подлаган на допълнително проучване за определяне на статута му от гледна точка на икономическата му дейност.
Те ще трябва да са достигнали този праг и да имат статут "работещ", за да получат правото да кандидатстват за детски надбавки, данъчен кредит за дете, помощи за жилищно настаняване и обезщетения, ако изгубят работата си.
Решението на правителството на Великобритания  е част от пакета от мерки срещу "социалния туризъм" от Румъния и България, след като от януари отпадна ограничението за достъп до трудовия пазар на работници от двете страни.
Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън иска да втвърди позицията си по отношение на въпросите на имиграцията, за да успокои евроскептичните депутати в Консервативната му партия.

Монитор
Епископ Борис изгонен от Бачковския манастир
Игумен разжалван за шведска тройка
Синодът решава днес какво да прави с гейовете в Троянския
Агатонийският епископ Борис е разжалван от поста игумен на Бачковския манастир заради сексоргии с икономката на светата обител и монахини. За настоятел на обителта е определен архимандрит Симон, който е от манастирското братство и се ползва с неопетнено име както сред калугерите и в църковните среди, така и сред вярващите в селищата наоколо. Това съобщиха от Синодалната палата. Решението за отстраняването на епископ Борис бе взето на заседание на Светия синод вчера. Преди това архиереите разгледаха доклада на комисията която бе сформирана в средата на януари, за да разгледа поведението му, както и се запознаха с клипчетата в интернет, от които става ясно, че бившият вече игумен е герой в сексоргия. Той бе информиран за решението на синода веднага след гласуването вчера и уведомен, че трябва да напусне обителта до края на деня.

Синодалните старци го изпращат на покаяние в Рилския манастир до произнасянето на църковния съд. Магистратите в раса ще определят наказанието му. То може да бъде както временна епитимия (наказание), отнемане на сана и дори низвержение, което означава разпопване. Все още не е решено, кога църковния тсъд ще заседава по наказателното дело срещу Борис Агатонийски.

В края на януари той бе поставен под запрещение от Светия синод. Това означава, че той няма право да служи. Заради женкарството си бе изключен и от всички листи на кандидатите за митрополити на Българската православна църква.

Днес синодалните старци ще решават какво да правят с монасите в Троянския манастир, които са уличени в гей връзки.

Те получиха доклада от проверката на тамошния игумен Григорий със закъснение повече от две седмици в последния момент във вторник. Затова те си оставиха един ден за обстойно запознаване с материалите от проверката, направена от Григорий.

Днес владиците ни трябва да кажат дали признават за хомосексуалните оргии там или не, както и да обявят наказание за провинилите се. Те все още не са решили дали да не гласуват наказание и на игумена Григорий за това, че не си е отварял очите и не е сигнализирал навреме в Синодалната палата за плътските наслади на калугерите.

Продават записаните номера от пластиките на руски хакери
Точат сметки със снимка на карта
Откраднатите суми се изпират като печалби от сайтове за залози
Бандити измислиха нов хитър и лесен начин за източване на кредитни карти. Ако доскоро това се случваше след кражба на пинкод и използване на супермодерни дигитални скимиращи устройства, сега измамниците действат единствено със скрита камера или обикновен джиесем, който прави снимка. Целта на престъпниците е да се сдобият с номерата на предната и задната страна на картата, които са нужни за оторизирането на неприсъствено плащане. Веднъж успели да ги запишат, те източват авоарите от кредитната карта по акаунт в сайт за залагане и по-късно теглят парите по своя сметка, все едно са ги спечелили от хазарт и дори си плащат данъците върху откраднатата сума. Досега по новата схема има вече шестима ужилени в четири различни градове от страната.

При единия от случаите потърпевшият си забравил картата в магазин и когато на следващия ден отишъл да си я вземе, била вече празна. Възрастен мъж от охраната му я е върнал, като му обяснил, че е стояла на бюро, без някой да я е пипал. Според разследващите възрастният пазач едва ли има нещо общо с кражбата, но е много възможно някой да е минал с телефона си и да е снимал данните на картата. За престъпниците е важен номерът на лицевата част от картата и 3-цифреният CVV код на задната страна. Той е нужен при плащания в интернет, като резервиране на хотелска стая, купуване на билети за самолет или влак, както и пазаруване на стоки от онлайн магазини. Предполага се, че измамниците са вербували някоя касиерка която преди да прекара картата през ПОС терминала, я обръща за секунди към скрита камера, снимаща поредицата от цифри.

След това на ход е легализирането на печалбата. За това се използват сайтове за залози в интернет, където предварително измамниците са си регистрирали акаунти. За да ги заредят с пари от чуждата кредитна карта, те въвеждат двата номера и парите са прехвърлени. Тогава крадците правят няколко залога, за да се види, че са играли, след което местят парите вече в друга сметка, от която ги теглят.

„Голяма част от сайтовете са регистрирани на островни държави с по-либерално законодателство и трудно се разследват подобни случаи. За тях няма нищо нередно, защото реално е използвана истинска карта, а виновен обикновено излиза картодържателят, на когото може и да не му възстановят парите, защото не може да докаже, че не си е давал картата на друг”, обясниха разследващи.

Любопитен факт е, че залозите са правени от Русия

Единият вариант е откраднатите номера на картите да са били продадени на руски киберизмамници, които да организират източването. Съществуват доста форуми с ограничен достъп, в които подобна информация веднага може да се продаде.

Другият вариант е престъпниците да са си наели руски сървър, през който да скрият следите си и да действат от България.

При единия от случаите са били откраднати 6000 лева, а при другите суми между 1000 и 2000 лева. Измамниците се възползват и от факта, че при прехвърлянето на сумите в акаунтите за залагания няма ограничението от 400 лева, каквото съществува при теглене от банкомат. С чуждите пари бандитите са били засичани да си купуват и самолетни билети.

Специалисти по киберсигурност предупреждават картодържателите да са много внимателни към номерата, особено към т.нар. CV код от 3 цифри на задната страна, защото той е необходим за оторизирането именно на неприсъствените плащания.

Труд   
Всеки ученик - с таблет
Всеки български ученик да има таблет или преносим компютър в училище. Това е една от основните цели в новата стратегия на правителството за образование за “Ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката” (2014-2020 г.).

Причината - децата на България са сред изоставащите по показателя за IT технологии в училищата, а това се отразява на резултатите им от международните тестове за грамотност.

У нас на всеки 11 гимназисти от 11-и и 12-и клас се пада 1 компютър. В ЕС това съотношение е 1 към 4.

Другият голям проблем, който е отбелязан в стратегията, е, че учителите ни са застаряващи и трябват повече усилия за тяхното обучение в най-новите IT технологии, въпреки че 46% от нашите учители посещават квалификационни курсове по темата, докато за европейската общност средният процент е 43.

Стратегията чертае планове за пълно интернет обслужване на училищата и университетите, което трябва да се случи до 2020 г. Предвижда се още масово използване на е-учебници, достъп до научни и образователни платформи.

Целта е учениците и студентите да могат да ги ползват свободно, докато са в училище или университета. Също така ще бъде създадена база за споделяне на видеоуроци и лекции. Част от издателите пуснаха електронни учебници, но по техни данни над половината от учителите отказват да работят с тях. А стратегията предвижда изграждането на е-университет и е-училище, достъпни за всички.

Една от мерките в нея е създаване на платформи, чрез които родителите директно могат да следят развитието на детето си в образователната система, да комуникират с учителите и да работят съвместно с тях. Чрез въвеждането на общи електронни системи се очаква ползването на хартиен оборот в образователната сфера да падне три пъти.

В стратегията, качена на правителствения сайт www.strategy.bg, обаче няма финансова обосновка за реализацията й. Идеята е да се разчита не само на средства от националния бюджет, а и на европейски средства.
   
Още преди да сложим мартениците: Първият щъркел долетя
Преждевременната пролет привлече първия щъркел за годината. Предвестникът на пролетта долетя в санданското село Струма. Щъркелът е сам, но местните хора коментират, че миналата година с женската, която е долетяла по-късно, са отгледали две поколения с общо 5 малки щъркелчета, пише struma.bg.

Гнездото е старо, намира се срещу селското игрище и на метри от детската градина. Вече втори ден щъркелът се разхожда съвсем близо до играещите деца на стадиона, без да се страхува от тях. Той събира клечки и сламки, за да подреди и стегне гнездото за новите поколения. Изненадани от ранния гостенин, малки и големи в селото се чудят дали да връзват въобще мартеници, тъй като поверието гласи „Видиш ли щъркел, свали мартеницата и си избери пожелание.”

Кметицата на селото Величка Каталска обясни, че ранната поява на щъркелите е добър знак за предстоящи хубави събития в село Струма. Преди три години най-рано долетелият щъркел кацна и си направи гнездо в с. Микрево, община Струмяни. Сега радостта от първия щъркел е за жителите на село Струма. В селото се шегуват, че щъркелът е много добър метеоролог, той е разбрал, че може да тръгне по-рано, тъй като в Пиринско няма да има люти студове след 15 февруари.

Санданското село Струма за трета поредна година е първото място, където пристигат птиците от Африка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+