48 аварийни екипа на Енерго-Про ще поддържат мрежата през зимата в областта

10 от тях ще дежурят в извънработно време, съобщават от дружеството

48 аварийни екипа на Енерго-Про ще поддържат мрежата през зимата в областта

На територията на област Добрич, в процеса на зимната подготовка, са извършени 870 км обходи и са направени 142 км просеки. Подменени са 1 460 изолатора, 59 стоманобетонни стълба и 53 разпределителни касети. В рамките на подготовката на територията на област Добрич за работа при зимни условия е извършено почистване на  886 трафопоста. Екипите на Енерго-Про Мрежи са поставили 125 допълнителни заземителя и са монтирали 179 вентилни отвода. Компанията е осигурила 101 електромонтьора, разпределени в 48 екипа, от които 10 екипа са на дежурство за отстраняване на аварии в извънработно време.
Аварийните екипи разполагат с общо 48 напълно оборудвани автомобила, както и 18 специализирани коли. Представители на компанията са взели участие в областния и общинските щабове за бедствия и аварии, свикани от местната власт в региона. По време на тези срещи е докладвано за подготовката на съоръженията от електроразпределителната мрежа, собственост на Енерго-Про Мрежи, за работа при зимни условия. Изпратен е и План за защита при бедствия и аварии на Енерго-Про Мрежи до Областния управител на Добрич с цел да се гарантира незабавна връзка с компанията при извънредни ситуации.

От началото на 2013 година до момента компанията е вложила близо 5,5 млн. лева в изграждане на електроразпределителна мрежа средно напрежение и около 5 млн. лева – в мрежа ниско напрежение. Предвижда се до края на годината да бъдат инвестирани още близо 1 млн. лева за цялостно подобряване състоянието на мрежата и гарантиране на по-сигурно и качествено електрозахранване на всички клиенти на Енерго-Про преди настъпване на зимата, обещават от компанията.