Над 9.5% е неизпълнението на собствените приходи на Община Добрич

1 317 000 лева повече за държавни дейности ще постъпят в Добрич през 2013 година.

Удължават срока за търсене на нефт и газ, но намаляват площта на Блок „Добрич"

Министерски съвет дава разрешение на „Русгеоком БГ“ – АД, София, да промени размера на площ Блок „Добрич“ за търсене и проучване на нефт и природен газ, разположена на територията на общините Генерал Тошево, Добрич, Шабла, ...

Какви нови социални услуги ще предоставят общините през тази година

Проведе се работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.) под председателството на зам.-областния управител...

Местата без вода в областта днес, 4-ти януари

Към настоящия момент в Област Добрич няма воден режим. Неотложни аварийно-възстановителни работи са причината за спиране на водата на отделни места.„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Добрич уведомява жителите на ...

Местата без вода в областта днес, 3-ти януари

Към настоящия момент в Област Добрич няма воден режим. Неотложни аварийно-възстановителни работи са причината за спиране на водата на отделни места.