Приемат искания за свързване към битова канализация на ул. „Васил Алексиев“ в Генерал Тошево

Необходимо е искане за скица