Над 200 ученици и учители градиха личен бранд по проект с координатор ЧПГТП „Райко Цончев“,Добрич

В периода от 29 ноември до 03 декември се проведе последната мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, ...

Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември

Агенцията по заетостта информира работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., (изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021 г.), че срокът за подаване ...

Малките стопани вече могат да кандидатстват за стартова помощ

Подмярка 6.3 ще е отворена до 2 март 2022 година

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

В последния ден на месец ноември Общинският съвет на Добрич ще проведе своето 28-о редовно заседание. В дневния ред са включени 37 точки.

Още ден за кандидатстване за подпомагане заради ковидкризата

Утре изтича срокът, в който земеделските стопани все още могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на ...