Поясите увеличават добивите на земеделците с до 30%

Лесозащитните пояси в Добруджа трябва да се стопанисват от лесовъдите в горските и ловни стопанства, защото те най-добре могат да преценят кои видове виреят в района, къде дърветата трябва да се кастрят и къде да се подменят с ...

Образователни филми за опазването на горите създадоха от СИДП

Четири детски филмчета създадоха експерти от Североизточното държавно предприятие.

Нерегламентирано добита дървесина е установена и конфискувана при проверки в ДГС „Добрич”

16 куб. м нерегламентирано добита дървесина са установени и конфискувани при интензивните проверки в ДГС „Добрич”, съобщават от Североизточно държавно предприятие.

Лесовъди дискутираха стопанисването на горите в Добричко

Съвещания по стопанисването на горите се проведоха в Добричко.

Учредително заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

В Областна администрация Добрич днес се проведе учредително заседание на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата при Регионалната дирекция по горите гр. Варна. Преди заседанието ...

  • «
  • 1
  • »