Община Добрич подобрява условията в Комплекса за социални услуги за лица и деца с увреждания „Палитра“

Подобрени са условията за пребиваване на лица и деца с увреждания в Комплекса за социални услуги, намиращ ул. "Суха река"№37.