Община Генерал Тошево продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа +”

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ...

ОИЦ-Добрич представи подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 39 116 000 лв., от които 85% европейско и 15% национално финансиране.

Отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ

За пета поредна година на 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. Като такъв той е обявен за пръв път през 2018 г. от Европейската асоциация по спешна медицина EUSEM.

Община Генерал Тошево осигурява патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в ...

Община Генерал Тошево към момента изпълнява проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана ...

ВИДЕО: Пореден успешен проект на община Крушари

Проект „Подкрепено детско развитие“ надгражда реализираните до момента дейности по превенция на социалното изключване на деца и родители от уязвими социални групи.