Община Шабла с обновено улично осветление

Със 100% безвъзмездно финансиране Общината модернизира системата си за външно изкуствено осветление чрез изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на ...

Стартира процедурата за обновяване на жилищния фонд

От общината ще провеждат информационни срещи със заинтересованите

Независимо колко дълъг ще е животът на 48-то НС ще се положат усилия да се приемат най-важните закони

Екипът на Демократична България ще настоява и за работа в посока на изграждане на ВЕИ инсталации, които ще намалят разходите за енергия.

ГЕРБ предлага "транзитен депозит" и стриктен контрол за земеделските стоки от Украйна

Акцент в платформата на коалицията е да се стимулира производството на чисти и здравословни храни и да се улесни достъпът на гражданите до тях. Пчеларите, животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци ще получават ...

Министърът Александър Пулев представи възможностите за малкия и среден бизнес по Плана за възстановяване и ...

Областният управител Здравко Здравков постави на вниманието му проблеми на област Добрич, решението на които би привлякло инвестиции в региона и би подобрило стандарта на живот в областта Велина Попова, началник на ...