ДиЗи Конт предлагаме на нашите клиенти пълен набор от правни съвети и съдействие при регистрацията на фирми- ЕООД, ООД, АД

Ние от ДиЗи Конт предлагаме на нашите клиенти пълен набор от правни съвети и съдействие при регистрацията на фирми- ЕООД, ООД, АД . Изготвяме всички необходими документи за регистрацията на фирмата , предоставяме адрес за седалище и адрес за кореспонденция и последващо счетоводно обслужване . Работим с оторизирани преводачи на следните езици : румънски , италиански и английски език. Извършваме и следните услуги : Регистрация и дерегистрация по ДДС Съдействие за издаване на удостоверение А1 за командировки в чужбина на работници. Съдействие за митническа тарифа 42 / освобождаване от ДДС при внос / и изготвяне на митнически документи .EORI Съдействие за издаване на лицензи и разрешителни режими. Контакт : тел: 0895603828 e-mail: dizicont@abv.bg; office@dizicont.com http://www.dizicont.com/
1.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Димитрова

Имейл
dizicont@abv.bg

Телефон
+359895603828