Галерията отбелязва своята 60-годишнина

През 2023 г. се навършват 60 години от създаването на Художествена галерия – Добрич

Галерията отбелязва своята 60-годишнина

В поредица от публикации във Facebook екипът на Художествената галерия ни запознава с любопитни исторически факти от културния живот на града, известни личности и художници, допринесли за развитието на изобразителното изкуство и галерийната дейност. 
В 1963 г. е обособен отдел „Картинна галерия“ към Окръжния исторически музей в града и официално е назначен първият уредник, което се счита за начало на галерийната дейност в града. Две години по-късно, благодарение на усилията на Дружеството на добричките художници, е обособена като самостоятелна културна институция - от 1965 г. художествената галерия вече има и собствена изложбена площ на централната градска улица „25-ти септември“. Интересът към изкуството е голям и фондът на галерията бързо нараства – от само 50 творби в началото до над 770 към 1980 г. Това прави недостатъчни двете експозиционни зали, с които галерията разполага по онова време, и се търси подходящо пространство за нейното преместване. 

През 1980 г. е взето решение за преустройството на сграда в културно-административния център на града с цел превръщането ѝ в галерия. Сградата е построена в стил неокласицизъм в периода 1933-1935 г., когато Южна Добруджа е под румънска окупация, и е по проект на румънски и италиански архитекти, с участието и на българския архитект Велислав Ханджиев. Първоначално е била предназначена за съдебна палата, а през годините е изпълнявала различни обществени функции. Адаптирането на сградата за нуждите на галерията е възложено на екипа на архитект Асен Коев от Добрич и на художника Атанас Нейков, а архитект Ханджиев, вече на преклонна възраст, съдейства с информация за конструктивните особености на сградата. След преустройството вътрешните пространства, обединени визуално чрез анфиладно разположение, в комбинация със стъклените прегради създават усещане за дълбочина и връзка между залите.

Галерията разполага с 11 зали – две за гостуващи изложби, една за работа с деца „Работилница за въображение“ и осем, в които е подредена постоянната експозиция. В края на 2022 г. фондът наброява 3814 експоната, 400 от които са представени в изложбените зали. Ценителите на изобразителното изкуство могат да видят оригинални творби на българската живопис, графика, скулптура, ръчно лята хартия, декоративно-пластични и други форми. Особен акцент в експозицията са двете тематични зали – „Златото на Добруджа“ и „Хартията“. 

(По материали от книгата на Мария Паскалева „История на Художествена галерия – Добрич“, каталога на ХГ – Добрич от 1998 г. и архива на галерията)

Виртуална разходка в Галерията. 

Снимки: Художествена Галерия - Добрич