Учениците в община Добричка ще участват в конкурс за мартеници

И тази година мартениците ще бъдат предоставени на социалния патронаж в населените места в община Добричка, както и в специализираните заведения за възрастни хора в село Опанец

Учениците в община Добричка ще участват в конкурс за мартеници

Организаторите от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни канят учениците от община Добричка да участват в конкурс за най-красива и оригинална мартеница. 
Участниците в надпреварата ще бъдат разделени в три възрастови групи – от първи до четвърти клас, от пети до седми клас и от осми до дванадесети клас. 

Творбите трябва да бъдат изпратени или представени в сградата на Община Добричка в град Добрич до 20 февруари на адрес: ул.“Независимост“ 20.

Към всяка мартеница трябва да бъде прикрепена и информация за автора: трите имена на ученика, клас, училище и населено място. С оценяването и класирането на творбите ще бъде ангажирана комисия, определена от кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Отличените участници във всяка възрастова група ще получат предметни награди.